Táblázat számítás...
Károlyiné Cséplő Mónika munkásságának összefoglalása (2024.07.22)
MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Tudományos közlemények Száma Hivatkozások1
Összesen Részletezve Független Összes
I. Tudományos folyóiratcikk0
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelvű000
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelvű000
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelvű000
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelvű000
II. Könyvek0
a) Könyv, szerzőként0
idegen nyelvű000
magyar nyelvű000
b) Könyv, szerkesztőként20
idegen nyelvű0
magyar nyelvű0
III. Könyvrészlet0
idegen nyelvű000
magyar nyelvű000
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben0
idegen nyelvű000
magyar nyelvű000
Közlemények összesen (I-IV.)000
Absztrakt3000
Kutatási adat000
További tudományos művek4000
Összes tudományos közlemény000
Hirsch index500
Oktatási mű0
Felsőoktatási mű0
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű000
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű000
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelvű000
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelvű000
Oktatási anyag000
Oltalmi formák000
Alkotás000
Ismeretterjesztő művek0
Folyóiratcikk000
Könyvek000
További ismeretterjesztő mű000
Közérdekű vagy nem besorolt jellegű mű6000
További közlemények7000
 
Egyéb szerzőségű mű8 0 0 0
Idézők szerkesztett művekre00
Idézők disszertációban, egyéb típusban00
Összes közlemény és összes idézőik000

 

Megjegyzések:
1 A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítése a táblázat végén találhatók.
2 Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3 Csak a tudományos jellegű absztraktok
4 Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5 A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6 Minden "Közérdekű" vagy "Nem besorolt" jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7 Ideértve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra, és nem egyéb szerzőségű.
8 Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.