Táblázat számítás...
Csupor Dezső tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása (2024.06.25)
MTA VII. Kémiai Tudományok Osztálya
Tudományos közlemények Az utolsó tudományos fokozat (PhD 2007) megszerzése óta Összesen
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege)00
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban00
Ebből levelező szerzőként00
Ebből egy szerzős közlemény00
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban00
Ebből levelező szerzőként00
Ebből egy szerzős közlemény00
1.3 Megadott alapszabadalmak száma00
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban00
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban00
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat)00
1.7 Összefoglaló művek00
Összefoglaló cikk idegen nyelvű00
Összefoglaló cikk magyar nyelvű00
Önálló könyv00
Könyvfejezet00
Szerkesztett könyv00
Felsőoktatási tankönyv00
Felsőoktatási tankönyvfejezet00
Tudománymetriai adatoki,H
Összes dolgozatának idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)0
Szabadalmainak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)0
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)0
Speciális adatokAdatAz összes %-ában
Az utolsó tudományos fokozat (PhD 2007) utáni közlemények száma, (összesített impakt faktora) és ez utóbbi részaránya a teljes impaktfaktorösszeg százalékában00
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában00
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi számai30---
Hirsch index az összidézettségre számolva30---

 

Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait a pályázók közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1 Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2 Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül, csak WoS ID-val rendelkezők.
3 Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül, csak WoS ID-val rendelkezők.
n.a. = nincs adat