Táblázat számítás...
Kecskés Judit tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása (2024.07.25)
MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Irodalomtudományi bizottság
Tudományos közlemények Az utolsó tudományos fokozat (PhD 2005) megszerzése óta Összesen
Összes tudományos közlemények száma 0 --- 0 ---
Egyszerzős monográfia0---0---
- idegen nyelvű, külföldi kiadású---0---0
- idegen nyelvű, hazai kiadású---0---0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)---0---0
Két -vagy többszerzős monográfia0---0---
- idegen nyelvű, külföldi kiadású---0---0
- idegen nyelvű, hazai kiadású---0---0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)---0---0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet0---0---
- idegen nyelvű, külföldi kiadású---0---0
- idegen nyelvű, hazai kiadású---0---0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)---0---0
Tanulmánykötet, szerzőként0---0---
- idegen nyelvű, külföldi kiadású---0---0
- idegen nyelvű, hazai kiadású---0---0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)---0---0
Tanulmánykötet, szerkesztőként0---0---
- idegen nyelvű, külföldi kiadású---0---0
- idegen nyelvű, hazai kiadású---0---0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)---0---0
Tudományos művek fordítása0---0---
- monográfia---0---0
- tanulmány---0---0
- egyéb---0---0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)0---0---
- idegen nyelvű, külföldi kiadású---0---0
- idegen nyelvű, hazai kiadású---0---0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)---0---0
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)0---0---
- idegen nyelvű, külföldi kiadású---0---0
- idegen nyelvű, hazai kiadású---0---0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)---0---0
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)0---0---
- idegen nyelvű, külföldi kiadású---0---0
- idegen nyelvű, hazai kiadású---0---0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)---0---0
Egyéb tudományos0---0---
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)---0---0
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése---0---0
- kiállítási katalógustételek---0---0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű---0---0
Tudományos közlemények összesen0---0---

 

Egyéb közlemények Az utolsó tudományos fokozat (PhD 2005) megszerzése óta Összesen
Ismeretterjesztő cikk --- 0 --- 0
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.---0---0
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet---0---0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben---0---0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet---0---0
Összesen0---0---
A közlemények független idézettsége*Az utolsó tudományos fokozat (PhD 2005) megszerzése ótaÖsszesen
Folyóiratban0---0---
Idegen nyelvű---0---0
Magyar nyelvű---0---0
Könyvben0---0---
Idegen nyelvű---0---0
Magyar nyelvű---0---0
Könyvrészletben, tanulmányban0---0---
Idegen nyelvű---0---0
Magyar nyelvű---0---0
Disszertációban0---0---
Idegen nyelvű---0---0
Magyar nyelvű---0---0
Egyéb típusú idézők0---0---
Idegen nyelvű---0---0
Magyar nyelvű---0---0
Minden típusú idéző összegezve0---0---
Idegen nyelvű összegezve---0---0
Magyar nyelvű összegezve---0---0

 

Megjegyzések:
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
* Ebben a táblázatban csak azok a hivatkozások jelennek meg, amelyeken a besorolás, a jelleg és a Külföldi kiadásra vonatkozó jelölés be van állítva.
n.a. = nincs adat