Táblázat számítás...
Bányai Judit tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása (2024.07.22)
MTA IV. Agrártudományok Osztálya
Tudományos és oktatási közlemények A tudományos fokozat (PhD 2017) után1 Összesen
Közlemények Hivatkozások2 Közlemények Hivatkozások2
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes30000
ebből első vagy utolsó szerző0000
magyar nyelvű cikk0000
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban0000
idegen nyelvű cikk IF-os folyóiratokban0000
idegen nyelvű cikk nem IF-os folyóiratokban0000
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban0000
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratokban0000
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)0---0---
magyar nyelvű0---0---
idegen nyelvű0---0---
Szakkönyv0000
magyar nyelvű, egy szerzős0000
magyar nyelvű, több szerzős0000
idegen nyelvű, egy szerzős0000
idegen nyelvű, több szerzős0000
Szakkönyv szerkesztőként0---0---
magyar nyelvű0---0---
idegen nyelvű0---0---
Könyvfejezet0000
magyar nyelvű, egy szerzős0000
magyar nyelvű, több szerzős0000
idegen nyelvű, egy szerzős0000
idegen nyelvű, több szerzős0000
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet0---0---
egy szerzős0---0---
több szerzős0---0---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben0---0---
egy szerzős0---0---
több szerzős0---0---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv, jegyzet0---0---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)0---0---
magyar nyelvű0---0---
idegen nyelvű0---0---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma0000

 

Tudománymetriai adatok A tudományos fokozat (PhD 2017) után Összesen
Független hivatkozások száma00
magyar nyelvű00
idegen nyelvű00
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)400
Hirsch-index1---0
Ismeretterjesztő közlemények száma00
ismeretterjesztő könyvek00
egyéb ismeretterjesztő művek00
Szabadalmak, oltalmak500
hazai00
külföldi00

 

Megjegyzések:
1 A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
2 Disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
3 A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4 A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5 Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat