Táblázat számítás...
Kunt Gergely tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása (2024.07.25)
MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Tudományos közlemények Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (PhD 2013) Összesen
Összes közlemények száma 0 0
Könyv (összesen)00
- monográfia00
- magyar nyelvű00
- idegen nyelvű, külföldi kiadású00
- idegen nyelvű, magyar kiadású00
- forráskiadvány00
- tanulmánykötet (szerzőként)00
- magyar nyelvű00
- idegen nyelvű, külföldi kiadású00
- idegen nyelvű, magyar kiadású00
Könyvfejezet00
- magyar nyelvű00
- idegen nyelvű, külföldi kiadású00
- idegen nyelvű, magyar kiadású00
Szerkesztett könyv00
- magyar nyelvű00
- idegen nyelvű, külföldi kiadású00
- idegen nyelvű, magyar kiadású00
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet00
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben00
Szerkesztett tankönyv, felsőoktatási jegyzet00
Tanulmányok (folyóiratban, tanulmánykötetben)00
- magyar nyelvű00
- idegen nyelvű, külföldi kiadású00
- idegen nyelvű, magyar kiadású00
Konferenciakötetben megjelent tudományos közlemény00
- magyar nyelvű00
- idegen nyelvű, külföldi kiadású00
- idegen nyelvű, magyar kiadású00
Ismertetés00
- magyar nyelvű00
- idegen nyelvű, külföldi kiadású00
- idegen nyelvű, magyar kiadású00
További tudományos munkák (előszó, köszöntő, nekrológ, lexikon szócikk, stb)00
Ismeretterjesztő cikk, esszé, publicisztika, stb00

 

Közlemények idézettsége1 Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (PhD 2013) Összesen
Független hivatkozások száma1,2 0 0
- külföldi szerzők általi idézetek300
- magyar szerzők általi idézetek300
WOS-ben vagy Scopusban megtalálható idézetek4 száma (pszichológia)00
Hirsch-index többes független idézettségből (történelem)20

 

Megjegyzések:
1 Többes idézetek (a Történettudományi és a Régészettudományi Tudományos Bizottság speciális követelményrendszerében): jelenleg a többi idézettel együtt számolva jelennek meg a táblázat ezen részében a többes idézetek, kivéve a „WoS-ben vagy Scopusban megtalálható idézetek száma” sorban, ahol a többszöri említések is egyszer vannak elszámolva, ha rendelkeznek WoS és/vagy Scopus azonosítóval.
2 A disszertáció és egyéb típusú idézetek nélkül
3 A magyar és a külföldi szerző általi idézeteket a szerzőnek kell jelölnie, a program a jelölések szerint összesíti az adatokat. A nem-jelölt közlemények a magyar szerzők általi közleményekhez kerül.
4 A WOS és/vagy Scopus idézeteket a rekordban lévő azonosítók alapján számolja a program, az eredeti adatbázist nem vizsgálja.