Táblázat számítás...
Szűcs Lászlóné Siska Katalin tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása (2024.07.22)
MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Tudományos közlemények1 Száma Hivatkozások2
Összesen Részletezve Független Összes
I. Tudományos folyóiratcikk000
a IX. osztály nemzetközi listás folyóirataiban000
a IX. osztály hazai listás folyóirataiban000
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven000
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven000
II. Könyvek000
a) Könyv000
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112)000
idegen nyelvű000
magyar nyelvű000
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)000
idegen nyelvű000
magyar nyelvű000
a3) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. <= 48)000
idegen nyelvű000
magyar nyelvű000
b) Szerkesztett könyv0
idegen nyelvű0
magyar nyelvű0
III. Könyvrészlet000
idegen nyelvű000
magyar nyelvű000
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg000
idegen nyelvű000
magyar nyelvű000
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)000
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)00
További tudományos művek3000
Felsőoktatási művek000
tankönyv idegen nyelvű000
tankönyv magyar nyelvű000
tankönyv része idegen nyelven000
tankönyv része magyar nyelven000
Ismeretterjesztő művek000
Könyvek000
Folyóiratcikkek, könyvrészletek000
Közérdekű nem besorolt művek000

 

Megjegyzések:

Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.

A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.

1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
 a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
 a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
 a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annnál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben
IV. Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben megjelent, 6 oldalt meghaladó közlemény
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 A teljes közlemények listájában nem szereplő publikációk: nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent művek és minden olyan tudományos mű, ami nem került összeszámlálásra a I.-IV. sorokban.